AMU/APU Base Color Comparison

AMU base color scheme from most recent APUS Brand Identity Guide

AMU 2945

HEX: #005e98
RGB: 0, 94, 152

AMU cool gray 9

HEX: #7a7b7e
RGB: 122, 123, 126

AMU 143

HEX: #fbaf3f
RGB: 251, 175, 63

AMU color scheme from current web pages

AMU Primary / APUS Primary

HEX: #0069aa
RGB: 0, 105, 170

AMU Secondary

HEX: #4d4d4d
RGB: 77, 77, 77

AMU Tertiary

HEX: #7a2426
RGB: 122, 36, 38

APU base color scheme from most recent APUS Brand Identity Guide

APU 282

HEX: #252849
RGB: 37, 40, 73

APU 7406

HEX: #efe111
RGB: 239, 225, 17

APU 5405

HEX: #4d738a
RGB: 77, 115, 138

APU color scheme from current web pages

APU Primary

HEX: #051b42
RGB: 5, 27, 66

APU Secondary

HEX: #ffcf01
RGB: 255, 207, 1

APU Tertiary / APUS Secondary

HEX: #828282
RGB: 130, 130, 130